تبلیغات

نویسنده رامین کاکاوند

دلیل اینكه تصمیم گرفتم مطالبی حقوقی منتشر كنم، مشاهده خیل انبوه مراجعان به شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و یا شعب دادگاه های دادگستری بود كه گه گاه خوانده دعوی عكاس بود و مشتری خواهان وگاهی هم بالعكس٫ ازآنجا كه حرفه اصلی اینجانب وكالت و مشاوره حقوقی است بر آن شدم در قالب صفحاتی چند راهنمایی های لازم حقوقی را برای عكاسان به رشته تحریر در آورم. امروزه مهمترین دغدغه عكاسان انجام و تحویل سفارش های مشتری و در پی آن دریافت دستمزد متناسب می باشد. در این بین انعقاد یك قرارداد كامل ایشان را در ارتقای سطح كاری و اطمینان از دریافت حقوق بیمه می كند.
قرارداد ذیل تنها یك قرارداد نمونه است كه می بایستی بسته به شرایط و موضوع پروژه تغییرات اندكی در آن داده شود. به هر حال استفاده از قرارداد كتبی بهتر از توافقات شفاهی است كه بعضاً طرفین در دادگاه ها به آن استناد می كنند. لازم به ذكر است رویه قضایی قراردادهای شفاهی را نمی پذیرد و ادعای ایشان را رد می نماید.
به هر حال امیدوارم با درج مقالات حقوقی و توصیه های لازم در شماره های آتی با موضوعات حقوق مالكیت فكری، قانون نظام صنفی كشور، قراردادهای نمونه انواع پروژه های عكاسی، داوری و… سهم شایانی در كاهش اختلافات و حل و فصل مسالمت آمیز آن ها داشته باشم.
توجه قرارداد حاضر فقط یک نمونه پیشنهادی است. بدیهی است برای انعقاد قراردادی کامل اطلاعات بیشتری باید درج شود.
شما می توانید شخصا” بندهای قرارداد را کم و یا مطالبی را به آن بیفزایید.
این قرارداد به منظور سفارش عکاسی وتهیه آلبوم میان آقای/ خانم …………………. که از این پس عکاس و آقای/ خانم …………. که از این به بعد مشتری یا مدل نامیده خواهد شد به شرح زیر منعقد گردید.
ماده ۱: کلیه حقوق عکاسی، اعم از چاپی و الکترونیکی برای عکاسی محفوظ خواهد ماند و عکاس می تواند در حدود عرف و به طور مناسب از تصاویر به عنوان نمونه تبلیغاتی استفاده نماید.
تبصره ا- در صورتی که عکاس از تصاویر استفاده تجاری نماید موظف است موضوع را جهت کسب اجازه به اطلاع مشتری برساند. مشتری می تواند بدین منظور حق الزحمه متناسب دریافت دارد و یا عکاس را از این کار منع نماید.
تبصره ۲- بابت تجدید چاپ هر عکس در ابعاد …………………. سانتی متر، مبلغ …………………. ریال از مشتری اخذ خواهد شد.
ماده ۲: در صورت عدم ایفای تعهد از ناحیه عکاس به دلیل قوه قاهره (فورس ماژور) اعم از خرابی تجهیزات، آتش سوزی، بیماری موثر عکاس و هر عاملی که کنترل آن از اختیار عکاس خارج و بدون خواست باطنی وی و بدون سوء نیت باشد و همچنین پاک شدن یا از دست رفتن تصاویر از روی سخت افزار چه به دلیل کارکرد نادرست تجهیزات و یا خرابی مواد اولیه، عکاس موظف است کلیه مبالغ دریافتی را مسترد دارد و قرارداد خود به خود منفسخ خواهد شد. عکاس نسبت به خسارات (همچون هزینه های جشن) مسئولیتی نخواهد داشت.
تبصره: در صورتی که عکاس در موقع مقرر برای عکاسی حاضر نشود و مورد (مثلاً مراسم عروسی) بدون حضور وی برگزار شود ملزم به پرداخت …………………. ریال بابت جبران خسارت خواهد بود.
ماده ۳: توافق شد تمامی مراحل توسط شخص آقای/ خانم …………………. عکاسی شود.
ماده۴: با امضای این قرارداد طرفین بر تاریخ…………………. و ساعت …………………. در محل …………………. برای عکاسی توافق
نمودند و در صورت تغییر زمان یا ملغی شدن برنامه توسط مشتری / مدل به منظور جبران بخشی از خسارات، مبلغ پیش پرداخت مسترد نخواهد شد.
ماده ۵: مبلغ این قرارداد با توجه به جمیع جهات برآورد شده از قرار هر عکس در اندازه ……….. سانتی متر ……. ریال می باشد.
تبصره ۱ : کلیه تصاویر به صورت آنالوگ/ دیجیتال بوده وتعداد آن حداقل …………. فریم وحداکثر …………. فریم می باشد.
تعداد تصاویر نهایی برای ارائه و یا ساخت آلبوم توسط مشتری انتخاب و توسط عکاس پردازش و رتوش می شود.
تبصره ۲: فایل های تصاویر در اختیار عکاس باقی خواهد ماند و مشتری تنها می تواند فایل های حجم کم یا Low Resolution تصاویر را جهت مصارف معمولی همچون پست الکترونیک و در ازای پرداخت ………. ریال بابت هر فریم در اختیار داشته باشد.
تبصره ۳: برای طراحی، تهیه و چاپ آلبوم مبلغ………….. ریال توافق شد.
ماده ۶: مبلغ…………… ریال معادل ………. درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت هنگام انعقاد این قرارداد پرداخت شد.
مواعد بقیه پرداخت ها در مراحل مختلف کار / تحویل نهایی تصاویر یا پروژه می باشد. بدیهی است تا زمانی که کلیه مبالغ توسط مشتری پرداخت نشود هیچ تصویری به مشتری داده نخواهد شد.
ماده ۷: مشتری/ مدل موظف است در صورت چاپ یا نشر تصاویر، حقوق مالکیت فکری عکاس را رعایت کرده و همچنین موظف است نام عکاس را در کنار تصویر یا شناسنامه مجله/ کتاب/آلبوم/ وب سایت و… ذکر نماید.
ماده ۸ : عکاس حق تغییر مکان استودیو برای انجام عکاسی را در همان شهر خواهد داشت.
ماده ۹: تغییر رنگ و یا افت کیفیت تصاویر چاپی طی مرور زمان و یا به دلیل نگهداری نا مناسب از تصویر توسط مشتری بر عهده عکاس نخواهد بود.
ماده ۱۰: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارجاع می گردد که مطابق قانون رای آن برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. داورعلاوه بر مقررات حاکم، عرف عکاسی ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می گردد و در هر حال لازم الاجراست.
طرفین با آگاهی کامل و مسئولیت خویش این قرارداد را در ۲ نسخه (که هر کدام حکم واحد دارد) مشتمل بر ۱۰ ماده و یک تبصره امضا نمودند.
امضای عکاس امضای مشتری / کارفرما

نویسنده رامین کاکاوند

yektafilm.com